Bestuursverslag

Het bestuur vergaderde in 2016 minimaal één keer per maand gezamenlijk met het bestuur van het Bijna Thuis Huis Nuenen.
Gedurende 2016 heeft het bestuur eenmaal een actie tot verwerving van donateurs ondernomen. Aangezien dit niet tot het gewenste resultaat leidde heeft het bestuur besloten weer de publiciteit te zoeken als daadwerkelijk begonnen zal worden met de realisatie van het Huis.
Zoals het zich laat aanzien zal dit in de tweede helft van 2017 plaats vinden.

Nuenen, maart 2017

Het Bestuur van de Vrienden van het Bijna Thuis Huis Nuenen