Heeft u specifieke vragen over een donatie, neem dan contact met ons op.

Vormen van donaties:

* U wilt VRIEND worden van het Bijna Thuis Huis Nuenen ‘Latesteyn’.

Via een schriftelijke verklaring verbindt u zich aan de Stichting (mogelijk voor zowel particulieren als ondernemingen) middels een donatie van € 50 of meer gedurende (minstens) 5 jaar. Als algemeen nut beogende instelling zijn deze donaties voor particulieren 100% aftrekbaar voor de inkomstenbelasting zonder drempel of maximering. Voor ondernemingen zijn de donaties aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. Hiertoe dient de donatie te worden vastgelegd in een schenkingsovereenkomst waarvoor de Stichting zorgdraagt.

Als u kiest om Vriend te worden vragen wij u hier het bijbehorend formulier in te vullen.


* U wilt een éénmalige donatie aan het Bijna Thuis Huis Nuenen ‘Latesteyn’ doen
.

Deze zijn natuurlijk ook zeer welkom. Deze vallen onder het normale schenkingsregime voor particulieren en voor ondernemingen zijn de donaties aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting.
Het Bijna Thuis Huis Nuenen ‘Latesteyn’ is een project voor én van alle inwoners van Nuenen. Om de verbouwing te realiseren, maar ook daarna om het Bijna Thuis Huis Nuenen ‘Latesteyn’ met daartoe opgeleide vrijwilligers draaiend te kunnen houden, hebben we uw hulp hard nodig. Dit kan alleen gerealiseerd worden met behulp van véél giften en vrijwilligers, dus door alle handen ineen te slaan. Iedere bijdrage, groot of klein, is van harte welkom en vertegenwoordigt een grote waarde en betrokkenheid voor onze Nuenense gemeenschap.

Als u kiest om een eenmalige donatie te doen vragen wij u het onderstaande formulier in te vullen:

Bedrag