Midden in het bos, aan de rand van Nuenen, staat het Bijna Thuis Huis Nuenen ‘Latesteyn’.
Een kleinschalige voorziening waar palliatief-terminale zorg wordt geboden aan ongeneeslijk zieke mensen.
In tegenstelling tot de meeste hospices en ziekenhuizen bevindt het Bijna Thuis Huis zich praktisch om de hoek in ‘ons eigen’ Nuenen. Dit betekent dat de eigen huisarts, thuiszorg en andere professionele zorgverleners ook in ‘Latesteyn’ hun zorg kunnen blijven verlenen. Doordat onze vrijwilligers de mantelzorgers ontlasten, krijgen zij de handen vrij om op geheel eigen wijze invulling te geven aan die laatste, kostbare dagen van een dierbaar mensenleven.
Bijna Thuis Huis ‘Latesteyn’ staat open voor alle inwoners van Nuenen, Gerwen en Nederwetten ongeacht achtergrond en religie.

Doelstelling van de Stichting Vrienden van het Bijna Thuis Huis Nuenen ‘Latesteyn’

De ‘Stichting Vrienden van het Bijna Thuis Huis Nuenen Latesteyn’ helpt door het werven van sponsoren en donateurs om een substantiële bijdrage te leveren aan het functioneren van het Bijna Thuis Huis Nuenen ‘Latesteyn’.
Dit is nodig omdat slechts een gedeelte van de zorgverlening door het Ministerie van Volksgezondheid wordt vergoed.
Wij doen dan ook een beroep op zowel particulieren als bedrijven om een steentje bij te dragen. Onze stichting heeft een ANBI status, dus deze bijdragen zijn fiscaal aftrekbaar.

Als u ervoor kiest om ‘vriend’ te worden kunt u
hier het formulier invullen en versturen.